Do you owe money on a house and a car?  If the interest rate on the car finance is more than the interest rate on the home loan it will be financially beneficial to increase the home loan and settle the car finance.

Will you financially survive an interest rate increase? If the answer is NO it will be risky not to increase your bond RIGHT NOW. You don’t have to use the extra funds as it may remain in the bond until needed. Should interest rates increase you can use these funds to subsidize your budget until such time interest rates come down again. The increased value of your property will counter the effect of the funds drawn from the home loan. Rather  be prepared than ending up being listed on a credit bureau.

We facilitate home loans for 1st time buyers, building loans, loans for alterations, investors buying off-plan, affordable housing, etc. We can also move a home loan to another bank if an existing bank doesn’t want to increase the loan or give a better interest rate.

There will be a valuation fee and a cost payable to the attorneys registering the bond. However, if we make use of our appointed attorneys you will receive a 50% discount on attorney fees payable. This cost may be deducted from the new loan amount!

Convinced? All you need to do is to complete and submit the form below and one of our consultants will be in touch with you.

Thank you!
 

 

Skuld jy op huis of motor? As die rente op die motorlening meer is as die rente op die huislening sal dit voordelig wees om die huislening te vergroot en die motorlening te delg.

Wat sal die effek van 'n renteverhoging op jou begrotong wees? Indien die antwoord negatief is sal dit 'n risiko wees om nie DADELIK jou verband te verhoog nie.. Jy hoef nie dadelik die addisionele fondse te gebruik nie maar dit kan op jou verbandrekening bly tot jy dit benodig. Sodra rentekoerse verhoog kan jy hierdie fondse gebruik  om joiu begroting te subsidieer tot rentekoerse weer daal. Die verhoogde waarde van jou eiendom sal die gevolg van die fondse wat jy getrek het in 'n groot mate kanselleer. Wees liewer voorbereid as om by 'n kredietburo gelys te word!

Ons fasiliteer huislenings vir eerste keer kopers, boulenings, lenings vir verbeteringe, beleggers wat van plan af koop, bekostigbare behuising ens.  Ons kan ook u huislening na 'n ander bank verskuif as u huidige bank nie u verband wil verhoog of 'n laer rentekoers wil toestaan nie.

Daar sal 'n waardasiefooi wees asook prokureurskoste. As u egter van ons aangestelde prokureurs gebruik sal u 50% afslag op prokureurskoste kry. Die bedrag mag van die leningsbedrag afgetrek word!

Is u oortuig? Al wat u te doen staan is om die vorm hieronder te voltooi en te stuur en een van ons konsultante sal met u in aanraking wees.

 

Baie dankie!

 
     
     
 

Online Contact Form
Your name? Naam?

Cellphone number? Selfoon nommer?

Amount of loan required? Bedrag verlang?